Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Rąbino

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Nr I/5/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Do zadań komisji stałych należy:

1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady;

2) występowanie z inicccjatywą uchwałodawczą;

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady;

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta lub inne komisje,

5) przyjmowanie, analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Józef Borowski członek
Andrzej Piotr Gryczka 0przewodniczący
Robert Dariusz Kręczkowski członek
Krzysztof Maciążek 1 wiceprzewodniczący
Elżbieta Pastuszka członek
Waldemar Wiśniewski członek