Przejdź do treści

Jerzy Andrzej Sałek

Zdjęcie: Jerzy Andrzej Sałek
Zdjęcie: Jerzy Andrzej Sałek

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
2, zdobyte głosy: 60

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU stała 2024-05-17
2 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała 2024-05-17

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-06-25 10:03:17 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr II z dnia 17 maja 2024 roku III Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-06-25 11:54:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino III Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-06-25 12:22:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok III Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-06-25 12:23:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 III Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-06-25 12:30:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok III Sesja Rady Gminy Rąbino za
2024-06-25 12:31:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2024 - 2027 III Sesja Rady Gminy Rąbino za