Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska stała 2018-11-20 Nr I/5/2018
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stała 2018-11-20 Nr I/5/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-20 Nr I/5/2018
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stała 2018-11-20 Nr I/5/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-20 Nr I/5/2018