Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA, KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI, KOMISJA REWIZYJNA, KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU, KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Data posiedzenia
18-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Sala w Pałacu w Rąbinie; Rąbino 85; 78-331 Rąbino

Porządek obrad

 • 1. Projekty uchwał:
  • 1a. uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino
  • 1b. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2023 rok
  • 1c. uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023
  • 1d. uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok
  • 1e. uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2024-2027
 • 2. Sprawy bieżące