Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Adam Władysław Zgórski

Adam Władysław Zgórski

Radny

Okręg: nr 8, zdobyte głosy: 71, przynależność: brak

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stała Nr I/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos