Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Nr I/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Piotr Gryczka 0przewodniczący
Robert Dariusz Kręczkowski członek
Krzysztof Maciążek 1 wiceprzewodniczący
Elżbieta Pastuszka członek
Waldemar Wiśniewski członek